Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q35F

Názov: Q35F
Popis premennej: Q35. Ako Vy osobne vnímate členov nasledujúcich náboženských skupín? Uveďte na stupnici od 1 po 5 postoje k príslušníkom nasledujúcich náboženstiev alebo vyznaní. | Ľudia bez náboženskej viery alebo ateisti

Znenie otázky:
Ako Vy osobne vnímate členov nasledujúcich náboženských skupín? Uveďte na stupnici od 1 po 5 postoje k príslušníkom nasledujúcich náboženstiev alebo vyznaní. f. ľudia bez náboženskej viery alebo ateisti

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi pozitívne 1 140 10.57
Skôr pozitívne 2 393 29.66
Ani pozitívne, ani negatívne 3 649 48.98
Skôr negatívne 4 81 6.11
Veľmi negatívne 5 19 1.43
neviem 6 40 3.02
neodpovedal 7 3 0.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.