Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT01

Názov: OPT01
Popis premennej: OPT01. Mohli by ste prosím povedať, ako v posledných rokoch vnímate vývoj v cirkvi, ku ktorej sa hlásite?

Znenie otázky:
Mohli by ste prosím povedať, ako v posledných rokoch vnímate vývoj v cirkvi, ku ktorej sa hlásite?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi pozitívne 1 81 6.11
Skôr pozitívne 2 290 21.89
Ani pozitívne, ani negatívne 3 423 31.92
Skôr negatívne 4 151 11.4
Veľmi negatívne 5 22 1.66
Nehlásim sa k žiadnej cirkvi 6 343 25.89
neviem 7 15 1.13
neodpovedal 8 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.