Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT04D

Názov: OPT04D
Popis premennej: OPT04. Teraz sa, prosím, zamyslite nad niečím iným. Považujete nasledujúce tvrdenia za pravdivé alebo za nepravdivé? | Znamenia v akých sa ľudia narodili, alebo horoskop môžu ovplyvniť ich budúcnosť

Znenie otázky:
Teraz sa, prosím, zamyslite nad niečím iným. Považujete nasledujúce tvrdenia za pravdivé alebo za nepravdivé? d Znamenia v akých sa ľudia narodili, alebo horoskop môžu ovplyvniť ich budúcnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Určite pravdivé 1 101 7.62
Skôr pravdivé 2 377 28.45
skôr nepravdivé 3 427 32.23
Určite nepravdivé 4 379 28.6
neviem 5 41 3.09
neodpovedal 6 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.