Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT06

Názov: OPT06
Popis premennej: OPT06. Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá ľuďom veriť, alebo že v styku s inými treba byť veľmi opatrný?

Znenie otázky:
Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá ľuďom veriť, alebo že v styku s inými treba byť veľmi opatrný?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Ľuďom sa takmer vždy dá dôverovať 1 79 5.96
Ľuďom sa zväčša dá dôverovať 2 376 28.38
Človek musí byť zväčša veľmi opatrný v styku s inými ľuďmi 3 474 35.77
Človek musí byť takmer vždy opatrný v styku s inými ľuďmi 4 390 29.43
neviem 5 6 0.45
neodpovedal 6 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.