Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX10_3

Názov: EX10_3
Popis premennej: EX10a_3. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?|Mať aj svoj vlastný život, nezávislý na rodine, nie je vôbec dôležité.

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Mať aj svoj vlastný život, nezávislý na rodine, nie je vôbec dôležité.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 81 8.08
skôr súhlasím 2 159 15.85
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 275 27.42
skôr nesúhlasím 4 280 27.92
vôbec nesúhlasím 5 195 19.44
bez odpovede 99 13 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.