Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4.slice_1

Názov: Q4.slice_1
Popis premennej: Q4.slice_1. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?|Rozdiely v príjmoch na Slovensku sú príliš veľké.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Rozdiely v príjmoch na Slovensku sú príliš veľké.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 578 57.63
skôr súhlasím 2 369 36.79
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 37 3.69
skôr nesúhlasím 4 8 0.8
vôbec nesúhlasím 5 3 0.3
neviem 98 5 0.5
bez odpovede 99 3 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.