Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4.slice_4

Názov: Q4.slice_4
Popis premennej: Q4.slice_4. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?|Súkromné firmy sú zodpovedné za zmierňovanie rozdielov v odmeňovaní medzi svojimi zamestnancami s vysokými a s nízkymi mzdami.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Súkromné firmy sú zodpovedné za zmierňovanie rozdielov v odmeňovaní medzi svojimi zamestnancami s vysokými a s nízkymi mzdami.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 291 29.01
skôr súhlasím 2 421 41.97
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 186 18.54
skôr nesúhlasím 4 43 4.29
vôbec nesúhlasím 5 20 1.99
neviem 98 32 3.19
bez odpovede 99 10 1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.