Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11EX_1

Názov: Q11EX_1
Popis premennej: Q11EX.slice_1. Do akej miery súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?|Súčasné ekonomické rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami sú príliš veľké.

Znenie otázky:
Teraz obráťme pozornosť na medzinárodné rozdiely. Do akej miery súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Súčasné ekonomické rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami sú príliš veľké

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 540 53.84
skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 370 36.89
rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 58 5.78
skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 14 1.4
vôbec nesúhlasím 5 7 0.7
neviem si vybrať 98 9 0.9
bez odpovede 99 5 0.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.