Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15a

Názov: Q15a
Popis premennej: Q15a. Aké je súčasné Slovensko - ktorý obrázok ho najlepšie vystihuje?

Znenie otázky:
Nasledujúcich päť diagramov zobrazuje rôzne typy spoločnosti. Ktorý typ diagramu a pripojeného opisu najlepšie charakterizuje: Aké je súčasné Slovensko - ktorý obrázok ho najlepšie vystihuje?

PopisHodnota Frekvencia*%*
TYP A - Malá elita na vrchole, veľmi málo ľudí v strede a ve 1 327 32.6
TYP B - Spoločnosť ako pyramída s malou elitou na vrchole, 2 318 31.7
TYP C - Pyramída, ale s veľmi malým počtom ľudí naspodku spo 3 112 11.17
TYP D - Spoločnosť s väčšinou ľudí uprostred. 4 137 13.66
TYP E - Veľa ľudí blízko vrcholu a len málo v blízkosti spod 5 49 4.89
neviem si vybrať 98 58 5.78
bez odpovede 99 2 0.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.