Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15b

Názov: Q15b
Popis premennej: Q15b. Ako by podľa vášho názoru Slovensko malo vyzerať - ktorý obrázok by ste uprednostnili?

Znenie otázky:
Nasledujúcich päť diagramov zobrazuje rôzne typy spoločnosti. Ktorý typ diagramu a pripojeného opisu najlepšie charakterizuje: Ako by podľa vášho názoru Slovensko malo vyzerať - ktorý obrázok by ste uprednostnili?

PopisHodnota Frekvencia*%*
TYP A - Malá elita na vrchole, veľmi málo ľudí v strede a ve 1 21 2.09
TYP B - Spoločnosť ako pyramída s malou elitou na vrchole, 2 51 5.08
TYP C - Pyramída, ale s veľmi malým počtom ľudí naspodku spo 3 130 12.96
TYP D - Spoločnosť s väčšinou ľudí uprostred. 4 433 43.17
TYP E - Veľa ľudí blízko vrcholu a len málo v blízkosti spod 5 298 29.71
neviem si vybrať 98 65 6.48
bez odpovede 99 5 0.5

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.