Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q21a_3

Názov: Q21a_3
Popis premennej: Q21a_3. Akú prácu vykonával váš otec, keď ste mali 15 rokov, aké bolo jeho hlavné zamestnanie?|NÁPLŇ PRÁCE:(ČO ROBIL, OPÍŠTE:)

Znenie otázky:
Akú prácu vykonával váš otec, keď ste mali 15 rokov, aké bolo jeho hlavné zamestnanie? 3 NÁPLŇ PRÁCE (čo robil, opíšte):

PopisHodnota Frekvencia*%*
Not mentioned 0 146 14.56
Mentioned 1 857 85.44

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.