Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q23

Názov: Q23
Popis premennej: Q23. Na Slovensku majú všetci rovnaké šance dosiahnuť v živote úspech

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim výrokom? Na Slovensku majú všetci rovnaké šance dosiahnuť v živote úspech

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 77 7.68
skôr súhlasím 2 222 22.13
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 283 28.22
skôr nesúhlasím 4 270 26.92
vôbec nesúhlasím 5 140 13.96
neviem si vybrať 98 8 0.8
bez odpovede 99 3 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.