Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B3

Názov: B3
Popis premennej: B3. Koľko rokov trvalo Vaše doterajšie vzdelávanie?

Znenie otázky:
Koľko rokov trvalo Vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj ak ste školu neukončili. Nezabudnite započítať aj základnú školu. Nerátajte opakované ročníky. Nerátajte večerné či diaľkové štúdium. Nezahŕňajte do celkového vzdelávania čas strávený na odborných či rekvalifikačných kurzoch. Ak ešte študujete, uveďte počet doteraz ukončených rokov štúdia.


Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 0
Priemer / štandardná odchýlka: 40 / 13.658

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.