Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B4

Názov: B4
Popis premennej: B4. Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

Znenie otázky:
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 3 0.3
ukončená základná škola 2 58 5.78
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez 3 20 1.99
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 184 18.34
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 49 4.89
vyučený/á s maturitou 6 67 6.68
úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. 7 312 31.11
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 50 4.99
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 27 2.69
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 32 3.19
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo 11 190 18.94
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 11 1.1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.