Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Vzdelanie

Názov: Vzdelanie
Popis premennej: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie - redukované

Znenie otázky:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie - redukované

PopisHodnota Frekvencia*%*
Bez vzdelania, neukončené základné 1 3 0.3
Základné 2 78 7.78
Stredné bez maturity 3 233 23.23
Stredné s maturotiou 4 456 45.46
Vysokoškolské 5 233 23.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.