Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B5

Názov: B5
Popis premennej: B5. Vykonávate (vykonávali ste niekedy) platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú o Vašej pracovnej situácii. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonávate (vykonávali ste niekedy) platenú prácu? Medzi "platenú prácu" patria tak zamestnanci ako aj samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci, podnikatelia, práca pre rodinnú firmu a pod.), ktorí pracujú aspoň jednu hodinu do týždňa.

PopisHodnota Frekvencia*%*
v súčasnosti vykonávam platenú prácu 1 578 57.63
v súčasnosti nevykonávam platenú 2 384 38.29
nikdy som platenú prácu nevykonával/a 3 41 4.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.