Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B1SK

Názov: B1SK
Popis premennej: B1SK. Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

Znenie otázky:
Teraz Vám položíme niekoľko otázok ohľadom Vášho manžela(ky)/partnera(ky).
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 1 0.1
ukončená základná škola 2 13 1.3
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez 3 8 0.8
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 111 11.07
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 39 3.89
vyučený/á s maturitou 6 60 5.98
úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. 7 177 17.65
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 21 2.09
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 10 1
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 12 1.2
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo 11 103 10.27
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 4 0.4
neviem 98 1 0.1
bez odpovede 99 14 1.4
Sysmiss 429 42.77

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 574
Minimálna / maximálna hodnota: 429 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.