Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B15

Názov: B15
Popis premennej: B15. Vykonával/a Váš/Vaša manžel(ka)/partner(ka) niekedy platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú o pracovnej situácii Vášho/Vašej manžela/ky - partnera/ky. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonával/a Váš/Vaša manžel(ka)/partner(ka) niekedy platenú prácu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
v súčasnosti vykonáva platenú prácu 1 374 37.29
v súčasnosti nevykonáva platenú prácu, ale v minulosti 2 194 19.34
nikdy platenú prácu nevykonával/a 3 6 0.6
Sysmiss 429 42.77

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 574
Minimálna / maximálna hodnota: 429 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.