Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B32

Názov: B32
Popis premennej: Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov.

Znenie otázky:
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium...).

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 € - 350 € 1 96 9.57
351 € - 550 € 2 185 18.44
551 € - 850 € 3 234 23.33
851 € - 1 050 € 4 115 11.47
1 051 € - 1 400 € 5 72 7.18
1 401 € - 2 500 € 6 30 2.99
2 501 € - 3 500 € 7 5 0.5
3 501 € - 4 500 € 8 2 0.2
viac ako 4 500 € 9 3 0.3
iná odpoveď (uveďte) 10 14 1.4
neviem si vybrať 98 20 1.99
bez odpovede 99 227 22.63

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.