Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B33

Názov: B33
Popis premennej: Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov vašej domácnosti spolu.

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj svoj príjem.

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 € - 350 € 1 7 0.7
351 € - 550 € 2 11 1.1
551 € - 850 € 3 52 5.18
851 € - 1 050 € 4 66 6.58
1 051 € - 1 400 € 5 111 11.07
1 401 € - 2 500 € 6 164 16.35
2 501 € - 3 500 € 7 37 3.69
3 501 € - 4 500 € 8 11 1.1
viac ako 4 500 € 9 6 0.6
iná odpoveď (uveďte) 10 12 1.2
neviem si vybrať 98 46 4.59
bez odpovede 99 220 21.93
Sysmiss 260 25.92

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 743
Minimálna / maximálna hodnota: 260 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.