Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q04a_g_2

Názov: Q04a_g_2
Popis premennej: Q04a_g_2. Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi|Väčšine politikov nezáleží na bežných ľuďoch.

Znenie otázky:
Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: Väčšine politikov nezáleží na bežných ľuďoch.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 355 35.39
skôr súhlasím 2 382 38.09
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 169 16.85
skôr nesúhlasím 4 66 6.58
vôbec nesúhlasím 5 20 1.99
neviem 98 9 0.9
bez odpovede 99 2 0.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.