Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q04a_g_3

Názov: Q04a_g_3
Popis premennej: Q04a_g_3. Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi|Väčšina politikov je dôveryhodných.

Znenie otázky:
Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: Väčšina politikov je dôveryhodných.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 29 2.89
skôr súhlasím 2 127 12.66
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 250 24.93
skôr nesúhlasím 4 382 38.09
vôbec nesúhlasím 5 197 19.64
neviem 98 15 1.5
bez odpovede 99 3 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.