Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q05a_e_2

Názov: Q05a_e_2
Popis premennej: Q05a_e_2. Pri každom výroku opäť povedzte, do akej miery s nim súhlasíte alebo nesúhlasíte.|Vôľa väčšiny by mala vždy prevážiť, aj nad právami menšín.

Znenie otázky:
Teraz budeme hovoriť o menšinách na Slovensku. Pri každom výroku opäť povedzte, do akej miery s nim súhlasíte alebo nesúhlasíte. Vôľa väčšiny by mala vždy prevážiť, aj nad právami menšín.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 228 22.73
skôr súhlasím 2 382 38.09
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 216 21.54
skôr nesúhlasím 4 129 12.86
vôbec nesúhlasím 5 40 3.99
neviem 98 7 0.7
bez odpovede 99 1 0.1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.