Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q05a_e_3

Názov: Q05a_e_3
Popis premennej: Q05a_e_3. Pri každom výroku opäť povedzte, do akej miery s nim súhlasíte alebo nesúhlasíte.|Vo všeobecnosti sú imigranti prínosom pre slovenskú ekonomiku

Znenie otázky:
Teraz budeme hovoriť o menšinách na Slovensku. Pri každom výroku opäť povedzte, do akej miery s nim súhlasíte alebo nesúhlasíte. Vo všeobecnosti sú imigranti prínosom pre slovenskú ekonomiku

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 36 3.59
skôr súhlasím 2 93 9.27
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 202 20.14
skôr nesúhlasím 4 323 32.2
vôbec nesúhlasím 5 320 31.9
neviem 98 25 2.49
bez odpovede 99 4 0.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.