Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q08

Názov: Q08
Popis premennej: Q08. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením:|Vláda by mala prijímať opatrenia na zníženie rozdielov v príjmoch.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: "Vláda by mala prijímať opatrenia na zníženie rozdielov v príjmoch".

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 400 39.88
skôr súhlasím 2 410 40.88
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 128 12.76
skôr nesúhlasím 4 37 3.69
vôbec nesúhlasím 5 8 0.8
neviem 98 16 1.6
bez odpovede 99 4 0.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.