Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SK_Q12C

Názov: SK_Q12C
Popis premennej: SK_Q12C. Kedy ste sa rozhodli voliť túto stranu, hnutie alebo koalíciu?

Znenie otázky:
Kedy ste sa rozhodli voliť túto stranu, hnutie alebo koalíciu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
dávnejšie, ešte pred kampaňou 1 425 42.37
asi mesiac pred voľbami 2 139 13.86
asi 1-3 týždne pred voľbami 3 79 7.88
1-2 dni pred voľbami 4 53 5.28
v deň volieb 5 20 1.99
neviem, nepamätám sa 9 3 0.3
Sysmiss 284 28.32

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 719
Minimálna / maximálna hodnota: 284 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.