Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q17a_g_4

Názov: Q17a_g_4
Popis premennej: Q17a_g_4. V politike sa niekedy hovorí o ľavici a pravici. Kam by ste zaradili stranu na zobrazenej stupnici, kde 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu?|Sloboda a solidarita

Znenie otázky:
V politike sa niekedy hovorí o ľavici a pravici. Kam by ste zaradili stranu na zobrazenej stupnici, kde 0 predstavuje "ľavicu" a číslo 10 "pravicu"? Sloboda a solidarita

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 - ĽAVICA 1 25 2.49
1 2 4 0.4
2 3 18 1.79
3 4 19 1.89
4 5 40 3.99
5 6 120 11.96
6 7 70 6.98
7 8 69 6.88
8 9 148 14.76
9 10 137 13.66
10 - PRAVICA 11 175 17.45
nepočul/a som o ľavo-pravom zaradení 95 53 5.28
nepoznám túto politickú stranu 96 7 0.7
neviem 98 108 10.77
bez odpovede 99 10 1

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.