Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q19a_g_3

Názov: Q19a_g_3
Popis premennej: Q19a_g_3. V politike sa niekedy hovorí o liberálnych a konzervatívnych názoroch. Kam by ste zaradili zobrazenú stranu na stupnici, kde 0 predstavuje krajne liberálne názory a číslo 10 krajne konzervatívne názory?|Progresívne Slovensko - SPOLU

Znenie otázky:
V politike sa niekedy hovorí o liberálnych a konzervatívnych názoroch. Kam by ste zaradili zobrazenú stranu na stupnici, kde 0 predstavuje "krajne liberálne názory" a číslo 10 "krajne konzervatívne názory? Progresívne Slovensko - SPOLU

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 - LIBERÁLNE NÁZORY 1 282 28.12
1 2 148 14.76
2 3 123 12.26
3 4 85 8.47
4 5 57 5.68
5 6 85 8.47
6 7 11 1.1
7 8 20 1.99
8 9 7 0.7
9 10 6 0.6
10 - KONZERVATÍVNE NÁZORY 11 6 0.6
nepočul/a som o ľavo-pravom zaradení 95 63 6.28
neviem 98 94 9.37
bez odpovede 99 16 1.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.