Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q19a_g_4

Názov: Q19a_g_4
Popis premennej: Q19a_g_4. V politike sa niekedy hovorí o liberálnych a konzervatívnych názoroch. Kam by ste zaradili zobrazenú stranu na stupnici, kde 0 predstavuje krajne liberálne názory a číslo 10 krajne konzervatívne názory?|Sloboda a solidarita

Znenie otázky:
V politike sa niekedy hovorí o liberálnych a konzervatívnych názoroch. Kam by ste zaradili zobrazenú stranu na stupnici, kde 0 predstavuje "krajne liberálne názory" a číslo 10 "krajne konzervatívne názory? Sloboda a solidarita

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 - LIBERÁLNE NÁZORY 1 215 21.44
1 2 172 17.15
2 3 129 12.86
3 4 101 10.07
4 5 73 7.28
5 6 86 8.57
6 7 21 2.09
7 8 28 2.79
8 9 9 0.9
9 10 5 0.5
10 - KONZERVATÍVNE NÁZORY 11 9 0.9
nepočul/a som o ľavo-pravom zaradení 95 59 5.88
neviem 98 82 8.18
bez odpovede 99 14 1.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.