Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2020
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q21

Názov: Q21
Popis premennej: Q21. Do akej miery ste spokojný/á s fungovaním demokracie na Slovensku?

Znenie otázky:
Do akej miery ste spokojný/á s fungovaním demokracie na Slovensku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi spokojný/á 1 20 1.99
skôr spokojný/á 2 308 30.71
nie veľmi spokojný/á 3 476 47.46
veľmi nespokojný/á 4 180 17.95
neviem 98 16 1.6
bez odpovede 99 3 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1003
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.