Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Iné zdroje dát

Štatistický úrad Slovenskej republiky
www.statistics.sk

INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky
www.infostat.sk

EUROSTAT
europa.eu.int/comm/eurostat/

EUROBAROMETER
europa.eu.int/comm/public_opinion/

CIA
www.cia.gov/cia/publications/factbook/

ISSR - Institute for Social Science Research (University of California, Los Angeles)
www.sscnet.ucla.edu/issr/

IASSIST - International Association of Social Science Information Service & Technology
www.iassistdata.org

MORESS - Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities
vt-www.bonn.iz-soz.de/moress

MADIERA Portal – Linking European Data Resources
www.madiera.net

Studies from Eastern Europe
www.gesis.org/en/data_service/eastern_europe

CIS - Úrad vlády SR - Centrum informačných stratégií
www.government.gov.sk/cis

Sociografické mapovanie rómskych osád na Slovensku
www.vlada.gov.sk/romovia/list_faktov.php

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
www.justice.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
www.culture.gov.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
www.education.gov.sk


(mt, rdz, jb, mba)
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.