Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Kontakt

PhDr. Elena Kajabová
tel.: +421-2-529 64 355 kl. 107
fax.: +421-2-529 61 315
e-mail: elena.kajabova@savba.sk

Adresa*

Slovenský archív sociálnych dát
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Spolupráca na SASD

Ján Bunčák (jb)
Roman Džambazovič (rdz)
Milan Zeman (mz)
Martina Bausová (mba)
Magdaléna Piscová (mp)

Autorstvo

Štruktúra a princípy archívu SASD: Miroslav Tížik, Ján Bunčák, Roman Džambazovič, Milan Zeman, Martina Bausová

Softvérové riešenia a dizajn: Miloslav Bahna

Návrh formulárov a dohôd o poskytovaní dát: Roman Džambazovič


* Na základe zmluvy medzi Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied je v súčasnosti prevádzka archívu zabezpečovaná dvomi subjektami: Katedrou sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.