Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2006001
Autor výskumu: Sociologický ústav SAV; Piscová Magdaléna
Obdobie zberu dát: 23. máj 2006 až 12. jún 2006
Zber dát: Agentúra MVK, Godrova 8, 811 06 Bratislava
Typ výberu: Kvótny výber z dospelej populácie SR (nad 18 rokov). Ako kvótne znaky boli použité pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, regionálna príslušnosť a kategória bydliska
Počet respondentov / jednotiek: 2521

Abstrakt: Cieľom výskumu bolo zmapovať problematiku rodovej rovnosti na Slovensku so špeciálnym zreteľom na nerovnosti na trhu práce. Pre možnosť štúdia trendov boli do výskumu zaradené aj niektoré otázky použité v predchádzajúcich výskumoch, ktoré sa zaoberali problematikou rodovej rovnosti. Výskum sa venoval týmto okruhom problémov: všeobecné vnímanie postavenia žien v spoločnosti; čo by sa v postavení žien malo zmeniť a ktoré inštitúcie by to mali presadzovať; názor na postavenie žien v oblasti finančného ohodnotenia, kariérneho a politického postupu, ako aj prístupu k štúdiu; osobná skúsenosť s uprednostňovaním druhého pohlavia v zamestnaní a v škole; názor na zjednotenie veku odchodu do dôchodku; ako a v čom pomôcť sociálne a inak znevýhodneným ľuďom; ochota odísť za prácou do zahraničia; vybavenie domácnosti počítačom, pripojením na internet a ich využívani

Citácia: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006. SÚ SAV
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.