Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2011001
Autor výskumu: Miloslav Bahna, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV)
Obdobie zberu dát: 1.11.2011 až 24.11.2011
Zber dát: TNS Slovakia (Vlastislav Chaloupka)
Typ výberu: Na regrutáciu respondentov bola použitá anketárska sieť TNS Slovakia. Anketári dostali inštrukciu aby zistili, či vo svojom okolí poznajú ženy, ktoré aktuálne pracujú v Rakúsku ako opatrovateľky seniorov. Do výskum sa zapojilo 132 anketárov, maximálny počet rozhovorov na jedného anketára bol 5. Jediným kvótnym znakom bola požiadavka aby bol dodržaný minimálny podiel 10% respondentiek z krajov s najvyšším zastúpením opatrovateliek v Rakúsku (KE, PO, BB, NT). Zapojením vysokého počtu anketárov do výskum sa podarilo minimalizovať nevýhody získavania vzorky pomocou snehovej gule (ktorý by mohol fungovať ak by bolo vo výskume menej aketárov, ktorí by robili rozhovory so sieťami spriatelených opatrovateliek). Podarilo sa získať vzorku, ktorá sa približuje ku charakteristikám skúmanej populácie, ako ich odhadujeme na základe údajov z Výberového zisťovania pracovných síl (viď aj metodologická príloha).
Počet respondentov / jednotiek: 151

Abstrakt: Výskum opATrovateľky 2011 bol zameraný na zmapovanie situácie žien zo Slovenska, ktoré v čase výskumu pracovali ako opatrovateľky seniorov v Rakúsku. Cieľom bolo zistiť kde v Rakúsku pracujú, akou formou, ako často dochádzajú, ako si prácu našli, aká je ich pracovná náplň, spôsob dopravy a o koho sa v Rakúsku starajú a za akých podmienok. Ďalší blok otázok bol zameraný na rozhodnutie začať pracovať v Rakúsku, na rodinné zázemie opatrovateliek a ich skúsenostiam s poskytovaním starostlivosti pred odchodom do Rakúska. Napriek tomu, že výskum bol pôvodne koncipovaný ako nereprezentatívny, aj vďaka zapojeniu veľkého počtu anketárov (a minimalizácie efektu snehovej gule) sa podarilo získať vzorku, ktorej zloženie približne zodpovedá vzorke opatrovateliek podľa Výberového zisťovania pracovný síl v štvrtom štvrťroku 2011.

Citácia: opATrovateľky2011
Dostupnosť dátového súboru: O - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.