Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

ID výskumu: SASD 2014003
Autor výskumu: Tížik, Miroslav, Sociologický ústav SAV; Zeman, Milan, Sociologický ústav SAV; Feinberg, Joseph Grim, Sociologický ústav SAV; Krapfl, James, McGill University Montreal; Kmeť, Norbert, Ústav politických vied SAV; Marušiak, Juraj, Ústav politických vied SAV; Bužeková, Tatiana, Filozofická fakulta UK; Grauzelová, Táňa, Filozofická fakulta UK
Obdobie zberu dát: 2014-05-29 až 2014-06-08
Zber dát: FOCUS, s.r.o.
Typ výberu: Kvótny výber: anketári, ktorí sa zúčastnili prieskumu, boli vyberaní stratifikačne podľa kraja a veľkosti sídla, v ktorom žijú. Niektorí dostali pokyn navštíviť iné sídlo rovnakej veľkostnej kategórie (menšie obce), ovšem v regióne ich bydliska. Každý anketár dostal "kvótny rozpis". V kvótnom rozpise bolo konkrétne definované, akých respondentov má anketár vyhľadať (pohlavie: 2 kategórie; vek: 6 kategórií; vzdelanie: 4 kategórie; národnosť: 3 kategórie; Rozpis kvót bol realizovaný tak, aby v celku aj za jednotlivé kraje reprezentatívne pokrýval populáciu SR vo veku 18 a viac rokov. Rozpis vychádzal z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (Cenzus 2011)
Počet respondentov / jednotiek: 1215

Abstrakt: Výskum Demokratickosť a občania na Slovensku 2014 bol zameraný na replikáciu dvoch výskumov z roku 1968 a doplnenie sady otázok zameraných na postoje k minulosti a historickým udalostiam v rokoch 1968 a 1989. Prvá časť výskumu bola zameraná na zopakovanie čiastočne aktualizovaných otázok z výskumu z roku 1968 Postoje československých občanov k politike (projekt tzv. Mlynářovho tímu) - http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_1968001, a niekoľkých nových otázok súvisiacich s témou, ktorý bol zopakovaný v ČR v roku 2008. Druhou časťou dotazníka bolo sledovanie názorov na historické udalosti v Československu a na Slovensku, z ktorých časť bola použitá v ČR vo výskume v roku 2008. Treťou časťou výskumu boli aktualizované otázky z výskumu O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska z roku 1968 a sadou otázok zameraných na aktuálne otázky verejnej úlohy náboženstva a spoločenskej činnosti cirkví.

Citácia: Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014 ( DOS 2014)
Dostupnosť dátového súboru: Slovenský dátový súbor: 0 - prístupný pre verejnosť

Ďalšia dokumentácia:Publikácie:
  • Miroslav Tížik, Milan Zeman: Postoje občanov k politike a minulosti. Demokratickosť a občania na Slovensku I. Pramenno-analytická publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2016
  • Miroslav Tížik, Milan Zeman: Religiozita a názory na verejnú úlohu náboženstva. Demokratickosť a občania na Slovensku II. Pramenno-analytická publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2017
  • Miroslav Tížik, Norbert Kmeť (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2016
Žiadosť o prístup k dátam môžete vyplniť tu.

Kompletná dokumentácia v DDI formáte je k dispozícií tu.
[ spät ]
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.