Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Pravidlá prístupu
Kategórie archivovaných dát

V prípade ak máte záujem o on-line prístup k dátovým súborom, ktoré sú prístupné verejne na študijné a informačné účely - kategória O, A, B - vyplňte nasledujúci formulár.

V prípade ak máte záujem o dátové súbory označené C, použite priložený formulár a vyplnený spolu s podpisom a oficiálnou pečiatkou inštitúcie ho zašlite doporučene poštou na adresu Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

  • O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky
  • A súbory dostupné "on-line" pri dodržaní obmedzení uvedených archívom
  • B súbory dostupné "on-line" pri dodržaní špecifických podmienok určených autorom alebo majiteľom dispozičných práv na výskum
  • C súbory nie sú poskytované "on-line", na poskytnutie dát je potrebný písomný súhlas správcu archívu alebo majiteľa dispozičných práv na dáta z výskumu
  • X dáta sú dostupné iba pre určité inštitúcie alebo osoby

(mt)
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.